Fastigheten Siloetten är indelad i två sektioner;

  • Huvudbygganden som består av fyra våningsplan om drygt 500 m2 styck.
  • Silon består av tre färdiga plan på ca 220 m2 st. Dessutom erbjuder denna sektion en möjlighet om ytterligare sex våningsplan på vardera 150 m2.